Usluge za
Akademske Časopise
Veb Hosting, DOI prefiks, izveštaji o plagijatu i još mnogo toga Saznajte Više
Registrujte Unapred Svoj Istraživački Projekat Pomozite da se reši kriza republikacije u nauci i dobijete besplatnog stručnog mentora Saznajte Više Provera Plagijata Pristupačna usluga za univerzitete, profesore, istraživače i studente Saznajte Više OpenCiencia Indeks Indeks naučnih elektronskih časopisa otvorenog pristupa Saznajte Više Nacionalni Repozitoriji Teza Učestvujte u nacionalnim repozitorijumima projekata teza Saznajte Više Prioriteti istraživanja Obavestite nas o problemima koje treba rešiti Saznajte Više Istraživačke grupe Pozovite stručnjake da registruju istraživačke grupe.
Finansirajte se!
Saznajte Više
OpenCiencia Događaji Učestvujte u događajima koje organizuje OpenCiencia Saznajte Više Nacionalni Registar
Programa Zasnovanih na Dokazima
Projekat za promovisanje usvajanja prakse zasnovane na dokazima. Saznajte Više

O NAMA

OpenCiencia je organizacija visokokvalifikovanih profesionalaca koja nudi usluge akademskim časopisima, istraživačima i univerzitetima. Pored toga, procenjujemo kvalitet naučnih elektronskih časopisa.

Mi smo sponzorska organizacija Crossref-a

PROJEKTI